• Đoạn Lương

  Tăng 30%HP tối đa, tăng 10% Phòng, tăng 2% Miễn ST.

 • Quét Địch

  Hét lớn. Sau khi tử trận, cấm quân địch hàng này di chuyển, kéo dài 5s.

 • Tiệt Truy

  Đột kích lương thảo của địch. Lúc vào trận, địch hàng này ngừng di chuyển , kéo dài 3s.

 • Nộ - Thần Tốc

  Đội hình này tăng 100% ST, và miễn dịch mọi tấn công cận chiến, kéo dài 10s.

 • Uy Phong

  Tăng 20% Công, tăng 10% HP tối đa, tăng 5% Né.

 • Đột Tập

  Kèm theo ký hiệu Đột Kích vào mục tiêu hiện tại, kéo dài 6s, tất cả Tướng phe ta tấn công mục tiêu này gây thêm 50% ST.

 • Ân Dương

  Nhờ vào binh lực, khi Bạo Kích tăng đội hiện tại 30%ST, kéo dài 6s.

 • Nộ - Tiên Cơ

  Liệu sự như thần, nắm quyền chủ động, gấy ST bằng 280% Công của Người thi triển lên đội hình Tướng địch gần hàng này nhất, và khiến mục tiêu Choáng 3s, đồng thời kèm theo hiệu quả mất HP, kéo dài 10s.

 • Ỷ Thiên

  Tăng cho toàn bộ tướng phe ta 2000 điểm Nộ Khí (10000 điểm được 1 Nộ)

 • Gian Hùng

  Tăng 20% Công, tăng 10% HP tối đa, tăng 5% ST.

 • Hộ Giá

  Giáng thiên lôi tấn công kẻ địch xung quanh, gây ST bằng 260% Công của Người thi triển

 • Nộ - Độc Tôn

  Ép Thiên Tử lệnh cho Chư Hầu, uy danh lan rộng, tăng toàn bộ tướng phe ta 15% Công, duy trì 15s.

 • Đơn Kỵ

  Mỗi lần tự tổn thất 10% HP, Đội hiện tại tăng 10% ST.

 • Trung Nghĩa

  Tăng 20% Công, tăng 10% HP tối đa, tăng 5% ST.

 • Nộ Trảm

  Thi triển Đao khí về phía mục tiêu, gây ST bằng 124% Công của người thi triển lên Tướng địch đi qua.

 • Nộ - Võ Thánh

  Mượn uy võ tướng, chấn động tứ phương. Đội hiện tại tăng 50% Công, kéo dài 10s; và Miễn Công, kéo dài 10s.

 • Thần Cung

  Truyền thụ Tiễn thuật trong quân, lúc vào trận, đồng đội hàng này tăng 25% ST Bạo.

 • Thiên Cung

  Tăng 20% Công, tăng 10% HP tối đa, tăng 5% Bạo Kích.

 • Xuyên Dương

  Bách phát bách trúng, gấy ST bằng 150% Công của người thi triển lên Tướng địch xung quanh mục tiêu.

 • Nộ - Tiễn Lưu Tinh

  Bắn tên vào mục tiêu kẻ địch hiện tại, gấy ST bằng 250% Công của người thi triển lên kẻ địch trong phạm vi.

 • Gió Đông

  Tăng 20% Công, tăng 10% HP tối đa, tăng 5% Bạo Kích.

 • Liên Nỏ

  Bắn 1 loạt tên về phía kẻ địch, gây ST bằng 300% Công của người thi triển lên Tướng địch ở gần hàng này nhất.

 • Ngọa Long

  Chia thành tốp nhỏ, phái bình mai phục. Gây ST bằng 250% Công của người thi triển lên Tướng địch ở gần hàng này nhất.

 • Nộ - Độn Giáp

  Thi triển Kỳ Môn Độn Giáp, xoay chuyển càn không. Gây ST bằng 150% Công của người thi triển lên toàn bộ Tướng địch, có 100% xác suất kèm theo hiệu quả Choáng, kéo dài 4s.

 • Kiêu Cơ

  Thượng võ, tài năng. Lúc vào trận, đội hình phía trước của phe ta tăng 6% ST.

 • Nguyệt Vũ

  Tăng 20% Công, tăng 10% HP tối đa, tăng 5% Bạo Kích.

 • Kết Nhân

  Bắn cung tấn công tướng địch hiện tại, gấy ST bằng 125% Công cảu người thi triển, và Choáng 2s.

 • Nộ - Cung Yêu Cơ

  Bắn tên lên 10 tướng địch ngẫu nhiên, gây ST bằng 150% Công của người thi triển

 • Dạ Tập

  Sở trường đột kích, đánh địch bất ngờ. Lúc đánh bại đối thủ, tăng đội hiện tại 30% Bạo Kích, 30% ST Bạo, kéo dài 6s.

 • Du Hiệp

  Tăng 20% Công, tăng 10% HP tối đa, tăng 5% ST

 • Phấn Uy

  Nhờ vào binh lực, khi Bạo Kích tăng đội hiện tại 30%ST, kéo dài 6s.

 • Nộ - Hổ Thần

  Bắn mũi tên Chí mạng, giấy sát thường bằng 500% Công của người thi triển lên đội hình của địch có HP thấp nhất. HP thấp hơn 30% sẽ lập tức Trảm sát (ST gấy ra không vượt quá 15 lần Công, bỏ qua Hỗ Thuẫn và Miễn giảm ST

 • Mệnh Thế

  Kiên cường dũng mãnh, lúc vào trận toàn bộ tướng phe ta tăng 6% Kháng Bạo.

 • Phục Hổ

  Tăng 30% Công, tăng 10% Phòng, tăng 2% Miễn ST.

 • Vô Mịch

  100% xác suất triệu hồi 1 Binh sĩ

 • Nộ - Hỏa Giang Đông

  Cát cứ Giang Đông, thêm Hộ Thuẫn bằng 480% Công của Người thi triển cho bản thân và đồng đội xung quanh.

 • Chí Mạng

  Đội hình này tăng thêm 10% ST lên kẻ địch thấp hơn 50%HP, tăng thêm 20% ST đối với địch chức nghiệp Thuẫn

 • Long Tương

  Tăng 20% Công, tăng 10% HP tối đa, tăng 5% Chính Xác.

 • Long Tức

  Long Thần thủ hộ phun ra một luồng Long Tức, gấy ST bằng 180% Công của người thi triển lên Tướng địch trong phạm vi, ST này bỏ qua phòng ngự của mục tiêu, và có 20% xác suất làm choáng Tướng địch, kéo dài 3s.

 • Nộ - Thương Long

  Gây ST bằng 210% Công của người thi triển lên địch trong phạm vi, ST này bỏ qua phòng ngự của mục tiêu, và có 40% xác sất xóa bỏ toàn bộ hiệu quả Buff của kẻ địch.

 • Bí Pháp

  Lúc vào chiến trường, mỗi 1s hồi toàn bộ tướng phe ta 300 điểm Nộ khí

 • Thần Ẩn

  Tăng 5% Công, tăng 15% HP tối đa, tăng 2% Trị Liệu.

 • Phùng Xuân

  Trị liệu đội Tướng có HP thấp nhất phe ta, hồi đội đó HP bằng 350% Công của người thi triển, và xóa mọi hiệu quả tiêu cực.

 • Nộ - Nghịch Chuyển

  Hồi sinh Tướng phe ta, và hồi sinh Tướng đó HP tương đương 400% Công của người thi triển. Nếu phe ta không có tướng tử vong (400+200)% HP cho tướng có HP thấp nhất phe ta.

 • Tế Tửu

  Tăng 20% Công, tăng 10% HP tối đa, tăng 5% Bạo Kích.

 • Minh Phượng

  Sau 30s vào chiến trường, gây ST thực bằng 20% HP của mục tiêu lên toàn bộ Tướng phe địch, ST này khoogn vượt quá 15 lần lực tấn công của Quỷ Mưu - Quách Gia.

 • Tường Loan

  Gây ST bằng 180% Công của người thi triển lên đội hình Tướng địch xa nhất, và kèm theo hiệu quả Câm Lặng (Người mang không thể thi triển kỹ năng Nộ), kéo dài 3s.

 • Nộ - Phượng Vũ

  Gây ST bằng 54% Công của người thi triển lên đội hình có 10 mục tiêu ngẫu nhiên, và giảm mục tiêu 10% nhận Trị Liệu.

 • Hoàn Sát

  Lúc vào trận, tăng đồng đội cùng hàng 8% Kháng Bạo

 • Loạn Vũ

  Tăng 20% Công, tăng 10% HP tối đa, tăng 5% Bạo Kích

 • Màn Trướng

  Ẩn nấp trong bóng tối, giảm đội hình địch gần hàng này nhất 15% Chính Xác, kéo dài 6s.

 • Nộ - Tuyệt Sát

  Gây ST bằng 180% Công của người thi triển lên 3 đội hình phe địch gẫu nhiên.

 • Hổ Phấn

  Tăng 20% Công, tăng 10% HP tối đa, tăng 5% Né

 • Liệu Nguyên

  Tụ lực đánh về phía trước, gấy ST bằng 100% Công của người thi triển lên tướng địch trong phạm vi. ST này bỏ qua Né, gấy 30% ST cho mục tiêu Thiêu Đốt, và kèm theo hiệu quả Thiêu Đốt (Mỗi 3 giấy gây ST bằng 100% Công của người thi triển), kéo dài 24s.

 • Anh Tư

  Lúc vào chiến trường, trong tác chiến lần này miễn dịch khống chế, và tăng 20% Bạo Kích, ST phải chịu giảm 15%, kéo dài 16s.

 • Nộ - Cường Tập

  Tấn công có 25% tỷ lệ tấn công lần nữa gây sát thương bằng 125% công kích

 • Hậu Duệ

  Lúc vào trận, toàn bộ tướng phe ta Giá Binh tăng 6% HP tối đa,

 • Loạn Kích

  Tăng 20% Công, tăng 10% HP tối đa, tăng 5% Chính Xác

 • Ân Uy

  Danh chấn thiên hạ, tăng đồng đội cột này 15% Miễn ST, kéo dài 6s.

 • Nộ - Danh Môn

  Gây ST bằng 180% Công của người thi triển trong phạm vi hàng này.