Quốc Chiến - Chinh Phục Thiên Hạ

Quốc Chiến - Chinh Phục Thiên Hạ

Các Chúa Công thân mến,

 

Hãy cùng Điêu Thuyền tìm hiểu chi tiết các tính năng Quốc Chiến trong Tân Vương 3Q nhé.

 

Công Thành

 

1. Mở khóa tính năng: Người chơi Lv.40

2. Giới thiệu tính năng:

- Tính năng thành:

+ Xem: Tìm hiểu trước thưởng thành này.

+ Thành Chiến: Gồm Công Thành và Thủ Thành

  • Công Thành: Giành quyền sở hữu thành. Bang phái quân đầu tiên là Bang Tấn Công, Bang phái quân sau đó là để giúp đỡ Bang này. Sau khi chiếm hạ thành, Bang tấn công sẽ được sở hữu thành. Thành rơi vào trạng thái bạo loạn.
  • Thủ Thành: Bảo vệ quyền sở hữu của thành này.

+ Kế sách: Người chơi mở thẻ tháng chí tôn có thể sử dụng tính năng này. Tiêu hao KNB chỉ định, bên tấn công có thể khiến Vệ Binh nhanh chóng tiêu hao, bên phòng thủ cũng có thể nhanh chóng tăng Vệ Binh.

+ Quân Lương: Tiêu hao để phái quân Công Thành và Thủ Thành, mỗi nhánh quân tiêu hao 1 điểm quân lương. Quân lương mỗi 10 phút hồi 1 điểm, Max là 25 điểm. Cũng có thể dùng KNB để mua quân lương.

+ Ký Hiệu: chỉ có Bang Chủ, Bang Phó mới có thể dùng tính năng này, chủ yếu để chỉ dẫn thành viên Bang tấn công, phòng thủ và xây thành.

+ Bảo Hộ: Chỉ dùng với thành thuộc sở hữu của bang hội, sau khi dùng, có thể bảo hộ thành này khỏi sự tấn công của bang khác.

+ Xây Thành: Dùng với thành thuộc sở hữu của bang.

+ Dùng lệnh mở rộng có thể tăng số lượng quân đồn trú của thành.

+ Dùng lệnh huấn luyện có thể tăng cấp binh sĩ của thành này.

+ Bỏ thành: Chỉ dùng với thành thuộc sở hữu của bang. Sau khi dùng sẽ bỏ sở hữu thành này.

+ Dời Đô: chỉ dùng với thành (không phải đô thành) thuộc quyền sở hữu của bang. Bang chủ có thể thao tác. Sau khi dùng, thành này sẽ được cài làm đô thành, đô thành trước đây sẽ mất hiệu lực.

- Trạng thái thành:

+ Đô thành: Lúc liên minh không có thành, có thể tấn công bất cứ thành không an toàn nào, thành đầu tiên chiếm được sẽ được mặc định làm đô thành.

+ Bạo loạn: Lúc công thành kết thúc, thành này sẽ vào giai đoạn bạo loạn, giai đoạn bạo loạn, quân đóng trú ở thành này sẽ không thể rút lui, trừ khi dùng Đặc Quyền Quốc Chiến - Buộc Rút Lui.

+ Thành an toàn: Thành an toàn là thành mà tất cả thành xung quanh đều là thành của cùng Bang, không thể bị tấn công (thành đang bạo loạn không tính là thành an toàn)

+ Thành biên giới: thành không an toàn gọi là thành biên giới.

+ Thành gián đoạn: Thành của liên minh có tuyến đường không thể liên kết với đô thành, gọi là thành gián đoạn.

- Quốc Chiến chia làm 3 kỳ: Kỳ đình chiến, kỳ giao chiến, kỳ bạo loạn.

  • 0:00-6:00 mỗi ngày là kỳ đình chiến của quốc chiến. Trong thời gian đình chiến, mọi người chơi không thể công thành và thủ thành.
  • 6:00-21:00 và 22:00-24:00 mỗi ngày là kỳ giao chiến.
  • 18:00 là thời gian phản quân quốc chiến đột kích. Tấn công ngẫu nhiên thành đã thuộc về bản thân, trạng thái thành xung quanh thành của bản thân chuyển sang kỳ bạo loạn.
  • 21:00-22:00 mỗi ngày là kỳ bạo loạn của quốc chiến. Kỳ bạo loạn: Có thể phá lá chắn bảo hộ; Thời gian bạo loạn của thành bị chiếm giảm mạnh.

 

IMG_0132

 

3. Cách chơi:

- Bang không sở hữu thành có thể tấn công bất cứ thành không an toàn nào.

- Lúc bang có thành, có thể tấn công thành lân cận.

- Mỗi người chơi có thể phái tối đa 3 nhánh quân tham gia quốc chiến, có thể mua đặc quyền quốc chiến để tăng lên thành 5 nhánh quân.

- Quốc chiến mỗi 3:00 thứ 2 tổng kết, cài lại quốc chiến, phát phần thưởng.

- Thưởng quốc chiến sẽ dựa vào số thành bang hội chiếm được để phát thưởng tương ứng.

- Thành đầu tiêm chiếm được sẽ được đặt làm đô thành, bang chủ mỗi tuần có thể dời đô một lần.

- Sáng mỗi ngày sẽ phát thưởng thành bang hội chiếm được qua thư.

 

IMG_0133

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ! Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về Fanpage Tân Vương 3Q để được hỗ trợ nhé!