Dị Tộc Xâm Nhập

Dị Tộc Xâm Nhập

Các Chúa Công thân mến,

 

Hãy cùng Điêu Thuyền tìm hiểu chi tiết các tính năng Dị Tộc Xâm Nhập trong Tân Vương 3Q nhé.

 

Phòng thủ quốc gia, đánh bại dị tộc, lưu danh sử sách.

 

1

 

1 Tiên Ti Nam Hạ

 

2

 

- Mở khóa tính năng: Người chơi Lv.55 mở

- Giới thiệu tính năng:

 • Tiên Ti Nam Hạ sẽ mở từ ngày đạt điều kiện Lv mở khóa, mỗi 2 ngày cài lại 1 lần.
 • Sau khi phá cứ điểm, có thể nhấp vào các ô gần đó để tiến hành khám phá, kích hoạt sự kiện kỳ ngộ.
 • Sau khi phá tất cả các cứ điểm, Tướng địch giữ ải sẽ xuất hiện, đánh bại Tướng Địch có thể tiến vào ải tiếp theo.
 • Mỗi lần Tiên Ti Nam Hạ cài lại, bắt đầu từ [tầng cao nhất lịch sử -5], thấp nhất là tầng 1. 10 Tầng trở lên sẽ nhận được tính năng bỏ qua chiến đấu.
 • Trận chiến kết thúc khi HP về 0 hoặc số hiệp đạt giới hạn trên, sau khi chiến đấu kết thúc, hai bên kế thừa HP (tức là vừa nãy còn nhiêu giờ còn bấy nhiêu), sau khi HP về 0 không thể tiếp tục chiến đấu.
 • Khi ải hiện tại của Chúa Công < Ải cao nhất lịch sử và lực chiến cao nhất lịch sử > 2M, mở khiêu chiến nhanh có thể giúp chúa công càn quét mọi thủ vệ tầng hiện tại, và tính Thưởng như Thường.
 • Trong Chiến Hổ Lao có nhiều loại SK, hoàn thành SK khác nhau có thể nhận thưởng khác nhau.
 • Tích lũy số lần đánh bại Thủ Vệ có thể nhận được Thưởng Mục Tiêu
 • Sáng thứ 2 sẽ dựa vào thứ hạng trên BXH để phát thưởng. Thưởng sẽ phát qua thư.

 

3

 

2. Man Trung Hỗn Loạn

 

4

 

- Mở khóa tính năng: Người chơi Lv.60 mở

- Giới thiệu tính năng:

 • Thưởng chủ yếu: Khí Thiên Đạo, Đá Thiên Mệnh (Ngụy/Thục/Ngô/Thần/Ma)
 • Chu Kỳ Sự Kiện: Mỗi Tuần Cài Lại
 • Thí Luyện Ngụy: Mỗi thứ 2, 7, CN sẽ mở
 • Thí Luyện Thục: Mỗi thứ 3, 7, CN sẽ mở
 • Thí Luyện Ngô: Mỗi thứ 4, 7, CN sẽ mở
 • Thí Luyện Ma: Mỗi thứ 5, 7, CN sẽ mở
 • Thí Luyện Thần: Mỗi thứ 6, 7, CN sẽ mở
 • Lượt khiêu chiến của người chơi thường: mỗi ngày 10 lượt miễn phí
 • Lượt mua khiêu chiến của người chơi thường: 2 lượt
 • Lượt khiêu chiến của người chơi có Đặc Quyền Man Trung: mỗi ngày 12 lượt miễn phí
 • Lượt mua khiêu chiến của người chơi có đặc quyền Man Trung: 8 lượt
 • Thưởng Vượt Đầu mỗi tuần chỉ có thể nhận 1 lần, còn lại là thưởng càn quét.
 • Xếp Hạng: Ghi lại lượt khiêu chiến thành công của người chơi, mỗi sáng thứ 2, dựa vào thứ hạng để phát thưởng qua thư.

- Cách chơi:

Chọn thí luyện đang mở, sau khi vào, khiêu chiến phụ bản. Sau khi chiến thắng, mỗi có thể khiêu chiến phụ bản tầng tiếp theo. Thưởng vượt đầu mỗi tuần chỉ có thể nhận 1 lần, còn lại là thưởng càn quét.

 

56

  

3. Hung Nô Nổi Loạn

 

7

 

- Mở khóa tính năng: Người chơi Lv.75 mở

- Giới thiệu tính năng:

 • Thưởng chủ yếu: Xu, KNB, Xu Chinh Phạt
 • Xu Chinh Phạt: Có thể đổi vật phẩm trong Tiệm - Tiệm Cách chơi - Tiệm Hung Nô.
 • Thời gian sự kiện: Mỗi thứ 3, 5, 7, từ 8:00 đến 22:00 kết thúc.
 • Lượt khiêu chiến: Miễn phí 2 lần
 • Lượt Mua: 2 lần
 • Thưởng khiêu chiến: dựa vào ST gây lên BOSS hung nô, nhận thưởng Tương Ứng (Xu, Xu Chinh Phạt)
 • Tích lũy ST toàn SV: khi ST người chơi SV này tích lũy gây lên BOSS Hung Nô đạt đến một mức chỉ định, sau khi SK kết thúc, người chơi SV này sẽ nhận được thư tổng kết thưởng Tương Ứng.
 • BXH ST Hung Nô: BXH ST cá nhân 1 người choi SV này gây lên BOSS Hung Nô, sau khi SK kết thúc, sẽ dựa vào BXH gửi thư tổng kết thưởng.

- Cách Chơi:

Người chơi nhấp vào khiêu chiến, vào giao diện xếp trận, bắt đầu chiến đấu. Dựa vào ST chiến đấu lần này, tổng kết thưởng chiến đấu lần này.

 

8

 

4. Viễn Chinh Ô Hoàn

 

9

 

- Mở khóa tính năng: Người chơi Lv.104 mở

- Giới thiệu tính năng:

 • Mỗi lần khiêu chiến đều tiêu hao 1 lượt khiêu chiến, khiêu chiến thất bại sẽ không tiêu hao lượt, 00:00 mỗi ngày cài lại lượt khiêu chiến, mỗi ngày có thể tiêu hao KNB mua 2 lượt khiêu chiến thêm.
 • Mỗi ải sẽ có những yêu cầu khác nhau, vượt qua và đáp ứng đủ yêu cầu thì sẽ đạt được sao. Sau khi hoàn thành mục tiêu 3 sao, có thể mở tính năng càn quét ải tương ứng.
 • Sau khi vượt toàn bộ ải sẽ mở chương tiếp theo
 • Ải 10 là ải cuối mỗi chương.
 • Để mở một số chương, cần đạt số sao chỉ định.

 

10

 

 • Hoàn thành mục tiêu sao mỗi chương có thể nhận được thưởng Sức Phẩm.

 

12

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ! Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về Fanpage Tân Vương 3Q để được hỗ trợ nhé!